Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Αικατερίνη-Μαρία Ρόζη

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


Η καθηγήτρια φυσικών επιστημών Αικατερίνη-Μαρία Ρόζη βραβεύτηκε για την εκπαιδευτική δραστηριότητά της με τον τίτλο pH Μέτρο Οξύτητας– Βασικότητας  Διαλυμάτων’’. Η εκπαιδευτικός του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας  έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό Καλύτερης Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Δραστηριότητας για Καθηγητές, ο οποίος διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου The Pathway to Inquiry Based Science Teaching της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής.  Η βράβευση της έδωσε τη δυνατότητα να  συμμετάσχει στο πανευρωπαϊκό επιμορφωτικό σεμινάριo Best Practices in Inquiry-Based Science Education” για  εκπαιδευτικούς  από όλη την Ευρώπη που βραβεύτηκαν σε αντίστοιχους εθνικούς διαγωνισμούς με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βασισμένων στο ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας.
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ‘Pathway’ αναπτύσσονται καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία με βάση το ολοένα πιο διαδεδομένο ανακαλυπτικό μοντέλο μάθησης που εμπλέκει τους μαθητές σε συνεργατικές δραστηριότητες για την επίλυση προβλημάτων και την εξοικείωση με τις επιστημονικές διαδικασίες. Οι καινοτόμες αυτές προσεγγίσεις αφορούν στη σύνδεση της τυπικής και της άτυπης μάθησης, και κατ’ επέκταση στην εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο σχολικό εργαστήριο. Χάρη σε αυτήν την πανευρωπαϊκή προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται να αναπτύσσουν και να μοιράζονται με την ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα εκπαιδευτικές δράσεις δοκιμασμένες στην τάξη με βάση το ανακαλυπτικό μοντέλο μάθησης.

3 σχόλια: