Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Α' ΤΑΞΗ  ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2015

Η ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Α' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:


ΜΕΡΟΣ Α΄
Κεφ. 1ο:  Οι φυσικοί αριθμοί
1.3          Δυνάμεις φυσικών αριθμών
1.4          Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα
1.5          Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.Δ. – Ε.Κ.Π. – Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων
Κεφ. 2ο: Τα κλάσματα
2.1          Η έννοια του κλάσματος
2.2          Ισοδύναμα κλάσματα
2.3          Σύγκριση κλασμάτων
2.4          Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων
2.5          Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
2.6          Διαίρεση κλασμάτων
Κεφ. 4ο: Εξισώσεις και προβλήματα
4.1          Η έννοια της εξίσωσης –
               Οι εξισώσεις: α+χ=β,  χ–α=β, α–χ=β, α.χ= β, α:χ=β και χ:α= β
Κεφ. 5ο: Ποσοστά
5.1          Ποσοστά
5.2          Προβλήματα με ποσοστά
Κεφ. 6ο: Ανάλογα ποσά – Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
6.1          Παράσταση σημείων στο επίπεδο
6.2          Λόγος δύο αριθμών – Αναλογία
6.3          Ανάλογα ποσά – Ιδιότητες αναλόγων ποσών
6.4          Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας
6.5          Προβλήματα αναλογιών
6.6          Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
Κεφ 7
7.1 Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί
7.2 Απόλυτη τιμή ρητού– αντίθετοι ρητοί- σύγκριση ρητών
7.3 Πρόσθεση ρητών
7.4 Αφαίρεση ρητών
ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφ. 1ο: Βασικές γεωμετρικές έννοιες
1.7    Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών
1.8    Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες
1.9    Θέσεις ευθειών στο επίπεδο
1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων
1.11  Κύκλος και στοιχεία του κύκλου
1.13       Θέσεις ευθείας και κύκλου
Κεφ. 2ο: Συμμετρία
2.3          Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος
2.6          Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία
Κεφ. 3ο: Τρίγωνα
3.1       Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων
3.2        Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου