Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ / A’ ΤΑΞΗ   ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2015Η ύλη του μαθήματος των Αγγλικών (αρχάριοι) της Α' τάξης για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:


STUDENT’S BOOK : pages 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14(ex.1: adjectives), 16, 18, 19, 20(Grammar Link), 21(prepositions of place), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34(language bank)
WORKBOOK : pages 8, 10(nationalities), 14(ex. 4 : adjectives), 22, 57
GRAMMAR : pages 145, 146, 147, 148, 150, 151 :  to be, have got, plural nouns, there is/there are, a(n)/some/any, Present Simple, Adverbs of Frequency,
WH-Questions, Present Continuous, Present Continuous Vs. Present Simple

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου