Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

ΧΗΜΕΙΑ / Γ΄ ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος της Χημείας  της Γ' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

1η Ενότητα
1. Oξέα, σελίδες 13-18
2. Bάσεις, σελίδες 21-23
3. Εξουδετέρωση, σελίδες 27-29
2η Ενότητα
1. Περιοδικός Πίνακας, σελίδες 48-51
4. Ο άνθρακας, σελίδες 65-67
3η Ενότητα
1. Οι υδρογονάνθρακες, σελίδες 81-87
2. Πετρέλαιο – Φυσικό αέριο, σελίδες 88-91 και 95

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου