Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Β' ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Β' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

 ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 Κεφ. 1ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
1.2    Εξισώσεις α' βαθμού
1.4    Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων
1.5    Ανισώσεις α' βαθμού

Κεφ. 2ο: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
2.1     Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού
2.2     Άρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί

Κεφ. 3ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
3.1     Η έννοια της συνάρτησης
3.2     Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης
3.3     Η συνάρτηση y = αχ
3.4    συνάρτηση y = αχ + β (χωρίς την υποπαράγραφο: «Η εξίσωση της μορφής αχ + βy = γ» και την υποπαράγραφο «Σημεία τομής της ευθείας αχ + βy = γ με τους άξονες»)
3.5      Η συνάρτηση ψ=α/χ – Η υπερβολή

ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφ. 1ο: ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
1.3       Εμβαδά επίπεδων σχημάτων
1.4       Πυθαγόρειο θεώρημα

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
2.1       Εφαπτομένη οξείας γωνίας
2.2       Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας
2.4      Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 30ο , 45ο και 60ο

Κεφ. 3ο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ
3.1       Εγγεγραμμένες γωνίες
3.2       Κανονικά πολύγωνα
3.3       Μήκος κύκλου
3.5       Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου