Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / Β' ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος της Γεωγραφίας της Β' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

Μάθημα  9.  Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
Μάθημα 10. Η επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων στη ζωή μας
Μάθημα 12. Οι θάλασσες της Ευρώπης
Μάθημα 14. Η Μεσόγειος θάλασσα
Μάθημα 15. Οι άνθρωποι στη Μεσόγειο
Μάθημα 16. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης
Μάθημα 17. Τα βουνά και οι πεδιάδες στη ζωή των Ευρωπαίων
Μάθημα 19. Το κλίμα της Ευρώπης
Μάθημα 21. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης
Μάθημα 22. Τα ποτάμια και οι λίμνες στη ζωή των Ευρωπαίων
Μάθημα 24. Η βλάστηση της Ευρώπης
Μάθημα 25. Η πολιτική διαίρεση της Ευρώπης
Μάθημα 26. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Μάθημα 27. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μάθημα 29. Ο πληθυσμός της Ευρώπης
Μάθημα 30. Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ευρώπης
Μάθημα 35. Οι βαλκανικές χώρες
Μάθημα 36. Οι γείτονες μας στα Βαλκάνια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου