Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ / Γ' ΤΑΞΗ

 ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος των Αγγλικών (αρχάριοι) της Γ' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

1) Student’s book :
Unit 1 : Lesson 1 : pages 2-5
             Lesson 2 : page 9 : Task 2
             Lesson 3 : page 10
             Self-evaluation : pages 11, 12
Unit 2 : Lesson 1 : pages 14, 15, 17 : Grammar
             Lesson 2 : pages 18, 19 : exercise 4, 21 : Biographies
             Self-evaluation : page 23
Unit 4 : Lesson 1 : pages 39 : vocabulary of the listening task, 40, 41
              Lesson 2 : page 43
              Self-evaluation : pages 47, 48
Unit 5 : Lesson 1 : Grammar rules on pages 50, 52 (1st  and 2nd Conditional)
2)      Workbook : pages 5-8, writing on p. 10, 14- 16, act. On p. 18, 35-37, act. 8 on p. 38, 40, 47
3.   Grammar : - Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous,              Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Conditionals: Types 1,2
4 .  Dictation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου