Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ / Β' ΤΑΞΗ

 ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Β’ τάξης, του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας,  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

 Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη (σελ. 7-9)
Ο Ιουστινιανός και το έργο του (σελ. 16-18)
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717): Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης (σελ. 19-20)
Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας (σελ. 32-33)
Η μεταβατική εποχή:Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων (σελ. 34-35)
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ’ και η αυλή της Νέας Εποχής (σελ. 36-37)
Η Βυζαντινή Εποποιΐα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας (σελ. 41)
Εκχριστιανισμός Ρώσων (σελ. 43-44)
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (σελ. 53)
Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας (σελ. 55)
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών (σελ. 57-58)
Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης (σελ. 59)
Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για την ανάσχεσή τους (σελ. 65-66)
Η Άλωση της Πόλης (σελ. 67-68)
Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο (μόνο η οικογενειακή ζωή και το σχολείο- σελ. 70)
Οι ανακαλύψεις (σελ. 110-112)
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (σελ. 113-115)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου