Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Α' ΤΑΞΗ

  ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016
 
Η ύλη του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Α' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

Από το σχολικό εγχειρίδιο εξετάζονται οι παρακάτω ενότητες:
Ενότητα 2: Α (σελ. 14-16), Γ (σελ. 18-19)
Ενότητα 3: Α (σελ. 20-21), Β (σελ. 22-23), Γ (σελ. 24-26)
Ενότητα 4: Α, Β, Γ (σελ. 28-35)
Ενότητα 5: Γ (σελ. 14-16), Γ (σελ. 41-42)
Ενότητα 6: Α, Β, Γ (σελ. 44-51)
Ενότητα 7: Α (σελ. 52-53), Β1 (σελ. 54-55), Γ (σελ. 57-58)
Ενότητα 8: Γ (σελ. 65-66)
Ενότητα 9: Γ (σελ. 73-74)
Ενότητα 10: Β1 (σελ. 78)
Ενότητα 11: Α (σελ. 82-84), Β (σελ. 84-85), Γ (σελ. 86-88)
Ενότητα 12: Γ1 και Γ2 (σελ. 94-96)
Ενότητα 13: Γ1 και Γ2 (σελ. 102-104)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου