Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ / Α' ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών της Α' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

1. Γιατί µελετούµε την Αγία Γραφή;
3. Οι συγγραφείς της Παλαιάς ∆ιαθήκης: άνθρωποι εµπνευσµένοι από το Θεό
5. Η ιστορία του Αβραάµ: η µεγάλη κλήση, το µεγάλο «ναι»
6. Οι ιστορίες του Ισαάκ και του Ιακώβ: σε κάθε γενιά η ∆ιαθήκη ανανεώνεται
7. Η ιστορία του Ιωσήφ: «Εσείς σκεφτήκατε να µου κάνετε κακό, ο Θεός όµως το µετέτρεψε σε καλό»
8. Ο λαός ζει σκλαβωµένος στην Αίγυπτο. Ο Θεός αποκαλύπτεται στο Μωυσή
9. Οι Ισραηλίτες ελευθερώνονται: η Έξοδος.
10. Ο λαός της ∆ιαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρηµο
11. Η είσοδος στη Γη της Επαγγελίας: η υπόσχεση του Θεού εκπληρώνεται
12. Αγώνες για εγκατάσταση στη Γη της Επαγγελίας: η σχέση µε το Θεό δοκιµάζεται
13. Η ζωή οργανώνεται µε βάση το Νόµο του Μωυσή
14. ∆αβίδ, ο δοξασµένος βασιλιάς του Ισραήλ
16. Σολοµών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ
18. Οι Προφήτες: το στόµα του Θεού
20. Ο προφήτης Μιχαίας: το όραµα της παγκόσµιας ειρήνης
21. Ησαΐας: ο προφήτης του Εµµανουήλ
24. Ο Νόµος στο κέντρο της ζωής των Ιουδαίων
26.«Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ' ὁμοίωσιν»: η δηµιουργία του ανθρώπου
27.«Ἀδάμ ποῦ εἶ;» Ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου