Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΓΑΛΛΙΚΑ / Β’ ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

 Η ύλη του μαθήματος των Γαλλικών της Β' τάξης, του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας,  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής: 
 Action.Fr-gr1
A.TEXTES
1.Unite 3     Mes loisirs preferes !                    p.66
2.Unite 4     A table!                                       P.86
3.Unite 5     En route!                                     P.108
                   Le chateau de Bouceel !                p.109
B.GRAMMAIRE
1. Jouer a, jouer de, faire de                            p.72
2. L’ adjectif interrogatif  ‘quel’                        p.75
3. Les verbs: manger,boire, prendre                   P.92
Faire                                                                p.53
Vouloir, Aller a                                                   p.116
Venir de                                                            p.36
4. Les articles partitifs  (du,de la,de l’,des)
5. Les adverbs de lieu                                        p. 114
6. L’ imperatif                                                   p.118
7. Les verbes du 2ieme groupe (choisir, finir)       p.136
8. Les adjectifs demonstratifs (ce,cet.cette.ces)  p. 137
C.DICTEES
1. La carte postale                                             p.81
2. Je me debrouille dans un restaurant                 p.94
3. Entre amis                                                     p.94                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου