Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΓΑΛΛΙΚΑ / Γ' ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016
  
Η ύλη του μαθήματος των Γαλλικών της Γ' τάξης,του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας, για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:
Livre : Action.fr-gr 3
Α. ΤEXTES (+ questions de compréhension)
  Unité  2 « Les jeunes s’expriment ! » (p. 48 - 49)
  Unité  3  « Les jeunes, leurs proches et leurs reproches» (p. 66 – 67)
  Unité  4  « Chacun son look » (p. 86 – 87)
B. VOCABULAIRE
  Unité  2 « Les jeunes s’expriment ! »    - Voca du texte (p. 48 - 49)
  Unité  3  « Les jeunes, leurs proches…»   - Voca du texte (p. 66 - 67)
                     - Demander un service, accepter/ refuser de  rendre un service (p. 68)
  Unité  4  « Chacun son look »     - Voca du texte (p. 86 – 87)
C. GRAMMAIRE
  Unité  0 « Vous parlez français ?! »   - Mots interrogatifs (où, quand …) (p. 19)
                                                     - Adjectifs démonstratifs (ce, cette…) (p.20)
  Unité  2 « Les jeunes s’expriment ! »  - Futur simple
                                                   - L’hypothèse : Si + présent, présent (p. 55)
                                                                       Si + présent, futur simple
 Unité  3  « Les jeunes, leurs proches…»   - Passé Composé (avoir + être)
                                                        - Pronom personnel : en (p. 73)
                                                 - Présent des verbes du 1er groupe et des verbes du 3e groupe : aller, venir, pouvoir, vouloir, devoir, faire, savoir.
D. DICTÉES 
     Unité  2 « Les jeunes s’expriment ! »    - Lettre à un correspondant (p. 51)
     Unité  3  « Les jeunes, leurs proches…»    - Courrier des lecteurs (p. 69)
Επίσης:
Όλες οι ασκήσεις που έχουν γίνει από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της σειράς Action.fr-gr 3 και αφορούν τις συγκεκριμένες ενότητες.                            

Όλες οι φωτοτυπίες με το λεξιλόγιο, τη γραμματική και τις ασκήσεις που αναφέρονται στις παραπάνω ενότητες και γραμματικά φαινόμενα. p.94

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου