Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ / Γ' ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος των Γερμανικών της Γ' τάξης, του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας, για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:
Από το βιβλίο (ΚΒ) Hit 1: Κεφ. 9, σελ. 129, 130, 131, 132, 133, 137, 138
Από το τετράδιο εργασιών (ΑΒ) Hit 1: σελ. 100- 104 οι ασκ. 1, 4, 5, 8, 9, 10

Από το βιβλίο (ΚΒ) Hit 2: Κεφ. 1, σελ. 12, 13, 14, 15, 19 (άσκ. 12), 21
Από το τετράδιο εργασιών (ΑΒ) Hit 2: σελ. 7-9 οι ασκ. 2-3-4-7

Γραμματική - Συντακτικό
·    Προθέσεις – Χρονικοί, τροπικοί, τροπικοί προσδιορισμοί - Θέση
των όρων μέσα στην πρόταση (σελ. 137, Ηit 1 KB)
·    Μήνες (σελ. 138, Ηit 1 KB)
·    Παρατατικός των ρ. seinhaben (σελ. 21, Hit 2 KB)
·    Παρακείμενος των ομαλών ρημάτων (σελ. 21, Hit 2 KB)
·    Χρώματα σελ. 19 (Hit 2 KB)
·    Κλίση των ρημάτων fahren*- fliegen - surfen -  füttern  - besuchen - bleiben  -  schicken  -  fehlen  -  spielen  -  schwimmen  -  haben*  - sein* - angeln – zelten – machen – feiern
·    Ερωτηματικές λέξεις: wer, wo, was, woher, wie, wie alt, wie oft,
 wie lange, wie viele, wann, warum, wie spät, wohin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου