Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ / Β' ΤΑΞΗ

 ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος των Αγγλικών (προχωρημένοι) της Β' τάξης, του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας, για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:
Student’s book :
o Lesson 1 : pages 10-12 and 14
o Lesson 2 : pages 15-17               
o Lesson 3 : pages 20 (the text on Agia Sophia), 22 and Review: page 25
o Lesson 4 : pages 28-30
o Lesson 5 : pages 34-37
o Lesson 6 : pages  40-42 and Review: page 45
o Lesson 7 : pages 48-50
o Grammar Reference : pages 167-170 (Simple Present, Present Continuous, Stative Verbs, Comparisons, Simple Past, Used to, Present Perfect Simple, Past Continuous,  Past Perfect Simple, Exressing Preference/ likes/ Dislikes, Verb + -ing) and Irregular verbs: page 179
Workbook : pages 6, 8-10, 12-14, 17, 18, 20, 22-25, ex. 1.2 and 1.3 on p. 26,28, ex. 2.6, on p. 30, 31-34, 37, 38
Dictation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου