Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ / Α' ΤΑΞΗ

 ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος των Αγγλικών (αρχάριοι) της Α' τάξης, του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας,  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:
STUDENT’S BOOK:
UNIT 1: Welcome: pages 3-5
UNIT 2: Lesson 1: pages 8-10, 12
              Lesson 2: pages 13, 16
              Lesson 3: pages 18- 21
             Self-Assessment: page: 23
UNIT 3: Lesson 1: pages 26-30
              Lesson 2: pages 31,32, Grammar Link 1 on page 33
             and Language Bank on page 34
              Lesson 3: page 35 - Grammar Link on page 38
             Self-Assessment: page: 39
GRAMMAR  Appendix: pages 145-148 and Present Continuous,  Present Continuous Vs. Present Simple on p. 150,151
Making Comparisons, Past Simple(to be, regular verbs, irregular verbs), Past Continuous
 WORKBOOK: pages 4, 8, 9,10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 52, 57, 58 and 63

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου