Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ / Β’ ΤΑΞΗ

 ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος των Αγγλικών (αρχάριοι) της Β' τάξης, του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας, για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:
STUDENTS BOOK :
UNIT 1: Lesson 1: pages 2 (-ed  Vs  -ing) and 3-5
              Lesson 2: page 9
             Self-evaluation: page: 11, 12 :activities A, B, C, E
UNIT 2: Lesson 1: pages 14- 17
             Self-evaluatioN: pages 23,24 :activities A, B, E      
UNIT 3: Lesson 1: pages 26-29
              Lesson 2: task 1 on page 30, tasks 2a and 2b on page 31 (vocabulary) and Writing                on page 32, 33 (Letter of complaint)
Self-evaluation: pages 35, 36 : activities C, D, E
UNIT 5: Lesson 1: pages 50-52 and Postcard 1 on page 53
              Lesson 2: Grammar rules on page 54
             Self-evaluation: pages 59, 60
GRAMMAR  Appendix: pages 168-171, 175 and Irregular verbs: page 185
 WORKBOOK : pages 4, 6, 7, 11-14, activity 9 on  page 17, 20, 21, 23, 25, 28, 29, act. 7 on  page 42 and act. 8 and 9 on  page 43
DICTATION

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου