Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΦΥΣΙΚΗ / Γ' ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2017

Η ύλη του μαθήματος της Φυσικής της Γ' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου (σελ.: 15 - 16)
1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μοκροσκοπική ερμηνεία (σελ.: 16 - 19)
1.5 Ο νόμος του Κουλόμπ (σελ.: 22 - 24)
Αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις (σελ.: 29 - 32)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρικό ρεύμα (Θεωρία)
Σελ.: 35 - 46  και 54 - 56
Αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις (σελ.: 56 - 63)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.6 Ενέργεια και Ισχύς του Ηλεκτρικού ρεύματος (σελ.: 79 - 81)
Αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ταλαντώσεις (Θεωρία)
Σελ.: 91 - 93
Αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις (σελ.: 94 - 96)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
5.1 Μηχανικά κύματα (σελ.: 98 - 100)
5.2 Κύμα και Ενέργεια (σελ.: 100 - 101)
5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος (σελ.: 101 - 102)
Αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις (σελ.: 108 - 109 και 111)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου