Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

ΙΣΤΟΡΙΑ / Β' ΤΑΞΗ

 ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2017

Η ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Β’ τάξης, του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας,  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη (σελ. 7-9)
Ο Ιουστινιανός και το έργο του (σελ. 16-18)
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717): Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης (σελ. 19-20)
Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ (σελ. 29-30)
Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας (σελ. 32-33)
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων (σελ. 34-35)
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ’ και η αυλή της Νέας Εποχής (σελ. 36-37)
Η Βυζαντινή Εποποιΐα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας: Μόνο το γ – Οικονομικές σχέσεις των πολέμων (σελ. 41-41)
Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του  Ρωσικού Κράτους: Μόνο το γ- Εκχριστιανισμός Ρώσων (σελ. 43-44)
Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία (σελ. 48-49)
Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουση με τους «δυνατούς». Μόνο το β- Νόμοι και αγώναςκατά των δυνατών (σελ. 50-51)
Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας (σελ. 55)
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών (σελ. 57-58)
Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης (σελ. 59)
Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για την ανάσχεσή τους. Μόνο τα: β- Οθωμανοί και οι κατακτήσεις τους και γ- Προσπάθειες ανάσχεσης των Οθωμανών (σελ. 65-66)
Η Άλωση της Πόλης (σελ. 67-68)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου