Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Α' ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2017
Η ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Α' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

 ΜΕΡΟΣ Α΄
Κεφ. 1ο:  Οι φυσικοί αριθμοί
1.4     Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα
1.5    Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.Δ. – Ε.Κ.Π. – Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων
Κεφ. 2ο: Τα κλάσματα
2.1      Η έννοια του κλάσματος
2.2      Ισοδύναμα κλάσματα
2.3      Σύγκριση κλασμάτων
2.4      Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων
2.5      Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
2.6      Διαίρεση κλασμάτων
Κεφ. 5ο: Ποσοστά
5.1      Ποσοστά
5.2      Προβλήματα με ποσοστά
Κεφ. 7ο:  Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί
7.1      Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί-Η ευθεία των ρητών-Τετμημένη σημείου
7.2      Απόλυτη τιμή ρητού-Αντίθετοι ρητοί-Σύγκριση ρητών
7.3      Πρόσθεση ρητών αριθμών
7.4      Αφαίρεση ρητών αριθμών
7.5      Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών
7.6      Διαίρεση ρητών αριθμών
7.8      Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό

ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφ. 1ο: Βασικές γεωμετρικές έννοιες
1.5    Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών-Διχοτόμος γωνίας
1.6    Είδη γωνιών –Κάθετες ευθείες
1.7    Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών
1.8    Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες
1.9    Θέσεις ευθειών στο επίπεδο
1.11  Κύκλος και στοιχεία του κύκλου
Κεφ. 2ο: Συμμετρία
2.3     Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος
2.6     Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία
Κεφ. 3ο: Τρίγωνα-Παραλληλόγραμμα-Τραπέζια
3.1     Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων
3.2     Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου
3.3     Παραλληλόγραμμο-ορθογώνιο-ρόμβος-τετράγωνο-τραπέζιο- ισοσκελές τραπέζιο
3.4 Ιδιότητες παραλληλογράμμου- ορθογωνίου- ρόμβου- τετραγώνου- τραπεζίου- ισοσκελούς τραπεζίου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου