Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ / Β’ ΤΑΞΗ ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2015

Η ύλη του μαθήματος των Αγγλικών (αρχάριοι) της Β' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:


STUDENT’S BOOK : pages 3(Vocabulary 1, 2, 3) , 4 , 5 , 9 , 11 , 14 , 15 (Vocabulary 1, 2, 3) , 16, 23, 24 (activity E) , 27 , 32(Writing-text: letter of complaint), 50 , 51(the grammar table : Present Perfect), 53(Postcard 1) , 54(Grammar Rules)

WORKBOOK : pages 11 , 12 , 13 , 14(expressions with make) , 23 , 25 , 29(act. 11)

GRAMMAR : - Present Simple
                        -Present Continuous
                        -Stative Verbs
                        -Comparisons : Comparative / Superlative / as … as
                        -Simple Past (be : was/were , regular verbs , irregular verbs)
                        -Present Perfect

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου