Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ


Οι καθηγητές που ορίζονται από τον σύλλογο διδασκόντων υπεύθυνοι των τμημάτων του σχολείου έχουν την διοικητική εποπτεία της τάξης τους. Ειδικότερα ελέγχουν και διαχειρίζονται τους ατομικούς φακέλους των μαθητών.
Ορίζουν τους επιμελητές και τους απουσιολόγους. Καταχωρούν τις απουσίες από το ημερήσιο δελτίο φοίτησης και παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά απουσιών. Συντάσσουν τα ατομικά δελτία προόδου και για τους αποφοίτους τα απολυτήρια. 

Συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι των τμημάτων είναι:
Α1 ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΥ Γεωργία
Α2 ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗ Σταυρούλα
Α3 ΑΛΕΙΦΕΡΗ Γεργία
Α4  ΠΕΡΑΚΗ Ειρήνη

Β1 ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης
Β2 ΑΜΒΡΑΖΗ Ασπασία
Β3 ΜΠΑΡΟΥΤΑ Άννα
Β4 ΠΑΝΑΓΟΥ Παναγιούλα

Γ1 ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης
Γ2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παναγιώτα
Γ3 ΣΤΡΟΥΜΠΗ Μαριέττα/ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Χρύσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου