Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Στο Γυμνάσιο

Ενισχυτική Διδασκαλία 

Ενισχυτική Διδασκαλία οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας για μαθητές γυμνασίου που υστερούν στα  μαθήματα:  Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική,  Χημεία και Αγγλικά. 

Η επιλογή των μαθητών

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η αίτηση των γονέων, που χορηγείται από την Διεύθυνση του σχολείου και πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου. Άλλο κριτήριο  αποτελεί η επίδοση του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα. Ο δε σύλλογος διδασκόντων του σχολείου, με απόφασή του, προτείνει αξιολογόντας τους μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας, διότι οι θέσεις είναι ορισμένες.

Τμήματα και διδασκαλία

Το σχολείο που θα γίνονται τα μαθήματα καθώς και το πρόγραμμα θα οριστούν όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης των τμημάτων που πρέπει να αποτελούνται από 10-15 μαθητές το καθένα. Η σχετική ενημέρωση θα γίνει από το σχολείο.
Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, στις 31 Μαΐου.

 Τα διδασκόμενα μαθήματα

Για την Α΄ τάξη: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.
Για την Β΄ τάξη: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
Για την Γ΄ τάξη: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Ώρες διδασκαλίας

Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματά της.

 Απουσίες μαθητών 

Σε περίπτωση που μαθητής απουσιάσει αδικαιολογήτως είκοσι (20) συνεχόμενες διδακτικές ημέρες από το τμήμα του, τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα του, και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Οι μαθητές ενός τμήματος αν απουσιάσουν ομαδικά τρεις συνεχόμενες φορές, αυτό διαλύεται. 

Σκοπός

Σκοποί του προγράμματος είναι να μπορέσουν οι μαθητές να επανενταχτούν στη διαδικασία μάθησης, η  βελτίωση της απόδοσής τους και να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής  διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου