Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Α' ΤΑΞΗΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Α' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:


ΜΕΡΟΣ Α΄
Κεφ. 1ο:  Οι φυσικοί αριθμοί
1.3          Δυνάμεις φυσικών αριθμών
1.4          Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα
1.5          Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.Δ. – Ε.Κ.Π. – Ανάλυση αριθμού σε   γινόμενο πρώτων παραγόντων
Κεφ. 2ο: Τα κλάσματα
2.1          Η έννοια του κλάσματος
2.2          Ισοδύναμα κλάσματα
2.3          Σύγκριση κλασμάτων
2.4          Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων
2.5          Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
2.6          Διαίρεση κλασμάτων
Κεφ. 4ο: Εξισώσεις και προβλήματα
4.1          Η έννοια της εξίσωσης –
               Οι εξισώσεις: α+χ=β,  χ–α=β, α–χ=β, α.χ= β, α:χ=β και χ:α= β
Κεφ. 5ο: Ποσοστά
5.1          Ποσοστά
5.2          Προβλήματα με ποσοστά
Κεφ. 6ο: Ανάλογα ποσά – Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
6.3          Ανάλογα ποσά – Ιδιότητες αναλόγων ποσών
6.4          Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας
6.5          Προβλήματα αναλογιών
6.6          Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφ. 1ο: Βασικές γεωμετρικές έννοιες
1.6    Είδη γωνιών –Κάθετες ευθείες
1.7    Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών
1.8    Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες
1.9    Θέσεις ευθειών στο επίπεδο
1.10  Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων
1.11  Κύκλος και στοιχεία του κύκλου
Κεφ. 2ο: Συμμετρία
2.3     Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος
2.6     Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία
Κεφ. 3ο: Τρίγωνα
3.1     Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων
3.2     Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου