Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ / Γ' ΤΑΞΗ

 ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος των Αγγλικών (προχωρημένοι) της Γ' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:


1.    Student’s book :
Unit 1 : Lesson 1 : pages 4, 5
              Lesson 3 : page 10
              Self-evaluation : page 11:  act. A,B
Unit 2 : Lesson 1 : pages 14, 15: task4-Describing people,
              Lesson 2 : pages 18: Listening 2- Feelings (Vocabulary)
Unit 4 : Lesson 1 : pages 39- 41
              Lesson 2 : page  43
              Self-evaluation : pages 47, 48
Unit 5 : Lesson 1 : pages 50, 52, 54
Unit 6 : Lesson 1 : pages 63, 64 and the text: St. Valentine’s Day on page 144
              Lesson 2 : page  67
              Self-evaluation : pages 71, 72
2.    Workbook : pages 5-9, 13-17, act. 12 on p. 18, act. 13 on p. 19, 24, 35-37, 40, 47, 53, 57,  act. 3 on p. 58, act. 6 on p. 60, 61 and act. 10 on p. 62,
3.   Grammar : - Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous,              Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Conditional Clauses (1, 2, 3),                       Passive Voice
4 .  Dictation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου