Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ / Α' ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

Η ύλη του μαθήματος των Γερμανικών της Α' τάξης, του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας, για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:
Από το βιβλίο (ΚΒ) Hit 1:  Κεφ. 1, 2, 3, σελ. 13-41, καθώς και σελ. 51
ΕΞΩ οι σελ.:  19, 20, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38

Από το τετράδιο εργασιών (ΑΒ):
Κεφ. 1, σελ. 6-9, ασκ. 4, 5, 6, 9, 11 και από τις σελ. 114-115 ασκ. 2-3-5-6
Κεφ. 2, σελ. 18-21, ασκ. 2, 4, 5, 6, 7
Κεφ. 3, σελ. 31-33, ασκ. 4, 5, 8

        Γραμματική - Συντακτικό (ΚΒ):
-  Ερωτηματικές λέξεις: wer, wo, was, woher, wie, wie alt
-  Ερωτήσεις ολικής αγνοίας - μερικής αγνοίας, σελ. 17, 21
-  Αριθμοί 0-100
-  Ρήματα σελ. 51, πίν. 3: τα ρήματα machen (και η λίστα από κάτω), sein, haben. Eπίσης τα ρήματα wohnen/kommen/heißen
(ΟΧΙ τα ρήματα arbeiten-tanzen-angeln-fahren)
-  Κτητικές  αντωνυμίες "mein(-e), dein(-e), sein(-e), ihr(-e)" σελ. 51
-  Προσωπικές αντωνυμίες “ich – du – er – sie – es – wir – ihr – sie”

Λεξιλόγιο: όλο το διδαγμένο λεξιλόγιο των 3 κεφαλαίων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου