Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Α' ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016
  
Η ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:
Ενότητα  1 : Γ1, Γ2, Δ
Ενότητα  2 : Α, Β2, Β3, Γ, Δ, Ε
Ενότητα  3 : Α, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Δ1, Δ2, Δ3, Ε
Ενότητα  4 : Α, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε,ΣΤ, Ζ
Ενότητα  5 : Α, Β1, Β2.1, Β2.2, Β2.4, Β3, Γ, Δ, Ε, ΣΤ
Ενότητα  6 : Β1 σελ. 103

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου