Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ / Β' ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2016

 Η ύλη του μαθήματος των Γερμανικών της Β' τάξης, του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας,  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

Από το βιβλίο (ΚΒ) Hit 1:   Κεφ. 5 και 6, σελ. 64 έως και 96
EΞΩ οι σελ.:  66, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 88, 89, 93

Από το τετράδιο εργασιών (ΑΒ): Κεφ. 5, σελ. 48-59, ασκ. 2a, 5, 6a και 6b, 9, 14a και 14b, 18a, b, c, 21 καθώς και σελ. 129, άσκ. 8
Κεφ. 6, σελ. 65- 71, ασκ. 1, 5, 16

Γραμματική - Συντακτικό (ΚΒ):
§  Eρωτηματικές λέξεις: wer, wo, was, woher, wie, wie alt, wie oft, wie lange, wie viele, wann, wie spät
§  Οριστικό άρθρο (“der, die, das” και πληθ. “die”) σε Ονομαστική/Αιτιατική, σελ. 95 πίν. 5
§  Αόριστο άρθρο “ein/kein” σε Ονομαστική/Αιτιατική,  σελ. 79 πίν. 3
§  Κτητικές αντωνυμίες (όλα τα πρόσωπα, σε Ονομαστική/Αιτιατική), σελ. 85 πίν. 6 και σελ. 94 πίν. 2
§  Πληθυντικός ευγενείας
§  Τα ρήματα “können, müssen, dürfen“, σελ. 95 πίν. 3
§  Τα ρήματα “korrigieren, essen, lesen, sprechen” του πίνακα 1, σελ. 94
§  Όλα τα ρήματα του πίν. 1 στη σελ. 79
§  Όλα τα ρήματα του πίν. 3 στη σελ. 51 (ΕΚΤΟΣ από τα : angeln, sammeln, klettern, fahren, schlafen και tauchen)
§  Σύνθετες λέξεις, σελ. 82-83
§  Πώς εκφράζει κανείς συμπάθεια/αντιπάθεια για πρόσωπα/πράγματα σελ. 73
§  Ώρα (επίσημη, ανεπίσημη) και αριθμοί 0-100
§  Προστακτική, σελ. 91, 95

Λεξιλόγιο: όλο το διδαγμένο λεξιλόγιο των κεφ. 5-6

Φωτοτυπίες: Κάποιες από τις φωτοτυπίες που δόθηκαν στη διάρκεια της χρονιάς. (Για να τις δείτε, θα μπείτε στο μπλογκ: e-kyria.de )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου