Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Β' ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2017

Η ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Β' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

 ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 Κεφ. 1ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
1.1    Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις
1.2    Εξισώσεις α' βαθμού
1.4    Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων

Κεφ. 2ο: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
2.1     Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού
2.2     Άρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί

Κεφ. 3ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
3.1     Η έννοια της συνάρτησης
3.2     Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης
3.3     Η συνάρτηση y = αχ
3.4    H συνάρτηση y = αχ + β (χωρίς την υποπαράγραφο: «Η εξίσωση της μορφής αχ + βy = γ» και την υποπαράγραφο «Σημεία τομής της ευθείας αχ + βy = γ με τους άξονες»)
3.5      Η συνάρτηση ψ=α/χ – Η υπερβολή

ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφ. 1ο: ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
1.1       Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας
1.2       Μονάδες μέτρησης επιφανειών
1.3       Εμβαδά επίπεδων σχημάτων
1.4       Πυθαγόρειο θεώρημα

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
2.1       Εφαπτομένη οξείας γωνίας
2.2       Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας

Κεφ. 3ο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ
3.1       Εγγεγραμμένες γωνίες
3.2       Κανονικά πολύγωνα
3.3       Μήκος κύκλου
3.5       Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

Επίσης οι έννοιες μήκος τόξου και εμβαδόν κυκλικού τομέα, που θα υπολογίζονται με βάση την αναλογική συλλογιστική .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου