Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

Υπουργική απόφαση

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Αλλάζει πολλά στην καθημερινότητα των γυμνασίων η νέα Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 120/Β/23 Ιανουαρίου 2018). Ανάμεσα στα μέτρα είναι η κατάργηση του χαρακτηρισμού των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Η διαγωγή φοίτησης των μαθητών αλλάζει το όνομα των χαρακτηρισμών και δεν καταγράφεται στα απολυτήρια. Στην ενημέρωση για τις απουσίες εισέρχεται και η τεχνολογία, όπως μέσω e-mail, SMS και τηλεφώνημα.

Ειδικότερα οι κυριότερες  αλλαγές στο γυμνάσιο είναι:

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 Καταργείται η διάκριση δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες. Το όριο των απουσιών που μπορεί να κάνει ο μαθητής είναι 114, ώστε η φοίτησή του να είναι επαρκής. Η υπέρβαση του ορίου, χαρακτηρίζει την φοίτηση ανεπαρκή και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την ίδια τάξη. 
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους κηδεμόνες όπως με τηλεφώνημα, e-mail, ή επιστολή, αν ο μαθητής απουσιάζει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει υπερβεί τις 30 απουσίες. Οι δε γονείς των μαθητών οφείλουν να γνωστοποιούν στο σχολείο από την πρώτη μέρα τον λόγο απουσίας των παιδιών τους.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή και από το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής και αναλόγα του βαθμού της παρέκκλισης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν Ενέργειες και Μέτρα παιδαγωγικού χαρακτήρα. Στόχος τους είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους και να αλλάξουν στάση/συμπεριφορά.
Οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες όπως έκφραση συγγνώμης, αποκατάσταση ζημιών, έμπρακτη μεταμέλεια, διαμεσολάβηση,  χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση μη μαθητική συμπεριφορά. 
Στις περιπτώσεις των μαθητών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους λαμβάνονται μέτρα, τα οποία είναι: η προφορική παρατήρηση, η επίπληξη, η αποβολή μίας ή δύο ημερών και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Η 30η Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης των Τριών Ιεραρχών, είναι σχολική αργία. Την παραμονή της εορτής, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, πραγματοποιούνται σε ένα δίωρο εκδηλώσεις και δραστηριότητες για την προσφορά των Αγίων της παιδείας. 

ΕΠΑΙΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Οι μαθητές που σημειώσουν σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, επιβραβεύεται η προσπάθειά τους με την απονομή του «Επαίνου Προσωπικής Βελτίωσης». Όσοι μαθητές διακριθούν για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς καθώς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας τους απονέμεται ειδικός έπαινος.

ΔΙΑΓΩΓΗ

Η διαγωγή φοίτησης κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» αν τηρεί τους κανόνες της σχολικής ζωής ή αποκλίνει αντίστοιχα. Η διαγωγή όμως δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών όπως είναι τα απολυτήρια και τα πιστοποιητικά σπουδών.
Η υπουργική απόφαση όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως βρίσκεται ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου