Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Γ' ΤΑΞΗ


  ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2018
  
Η ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Γ' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:


 ΜΕΡΟΣ Α΄
Κεφ. 1ο: ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.2       Μονώνυμα –  Πράξεις με μονώνυμα
1.3       Πολυώνυμα –  Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων
1.4       Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
1.5   Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς την υποπαράγραφο: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»]
1.6    Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [χωρίς τις υποπαραγράφους:  δ) «Διαφορά – άθροισμα κύβων» και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής χ2+(α+β)χ+αβ»]
1.8       Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων
1.9       Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις
1.10     Πράξεις ρητών παραστάσεων 

 Κεφ. 2ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
2.2       Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (Χωρίς την απόδειξη του τύπου σελ.94)
2.3       Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού

Κεφ. 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
3.3       Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφ. 1ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1.1        Ισότητα τριγώνων
1.3        Θεώρημα Θαλή
1.5        Ομοιότητα

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

2.1      Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 00≤ω≤1800 
2.2      Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών
2.3     Σχέσεις τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου