Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Β' ΤΑΞΗ


ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2018

Η ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Β' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:


 ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 Κεφ. 1ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
1.1    Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις
1.2    Εξισώσεις α' βαθμού
1.4    Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων

Κεφ. 2ο: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
2.1     Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού
2.2     Άρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί
2.3     Προβλήματα

Κεφ. 3ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
3.1     Η έννοια της συνάρτησης
3.2     Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης (χωρίς τις εφαρμογές 2 και 3)
3.3     Η συνάρτηση y = αχ
3.4    H συνάρτηση y = αχ + β (χωρίς την υποπαράγραφο: «Η εξίσωση της μορφής αχ + βy = γ» και την υποπαράγραφο «Σημεία τομής της ευθείας αχ + βy = γ με τους άξονες»)
3.5      Η συνάρτηση ψ=α/χ – Η υπερβολή

ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφ. 1ο: ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
1.3       Εμβαδά επίπεδων σχημάτων
1.4       Πυθαγόρειο θεώρημα

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
2.1       Εφαπτομένη οξείας γωνίας
2.2       Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας (χωρίς την παρατήρηση β της σελ. 143)

Κεφ. 3ο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ
3.1       Εγγεγραμμένες γωνίες
3.2       Κανονικά πολύγωνα
3.3       Μήκος κύκλου
3.5       Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

Κεφ. 4ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ-ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ
4.2      Στοιχεία και εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου
4.3      Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου