Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

ΦΥΣΙΚΗ / Β' ΤΑΞΗ

 ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2018

Η ύλη του μαθήματος της Φυσικής της Β' τάξης, του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας, για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

Κεφάλαιο 1
1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους  (σελ. 14-19)
Κεφάλαιο 2
2.2 Η έννοια της ταχύτητας (σελ. 29-30 και 38-40)
Κεφάλαιο 3 (σελ. 43-63)
3.1 Η έννοια της δύναμης
3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο
3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων
3.4 Δύναμη και ισορροπία
3.5 Ισορροπία υλικού σημείου
3.6 Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας
3.7 Δύναμη και αλληλεπίδραση
Κεφάλαιο 4 (σελ. 65-79 και 82-86)
4.1 Πίεση
4.2 Υδροστατική πίεση
4.3 Ατμοσφαιρική πίεση
4.4 Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά - Αρχή του Πασκάλ
4.5 Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη

Με τις αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις των παραπάνω θεωριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου