Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου

ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

Οι μαθητές που φοιτούν στην Γ’ τάξη του Γυμνασίου η εγγραφή τούς στο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο γίνεται ηλεκτρονικά, το χρονικό διάστημα, 14 Μαΐου (από τις 10:00 το πρωί) έως 31 Μαΐου (στις 2:00 το μεσημέρι).
Οι κηδεμόνες των μαθητών, διότι είναι ανήλικοι, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ,  υποβάλλουν την «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Η είσοδος στην εφαρμογή «e-εγγραφές» γίνεται με τους κωδικούς της ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool. Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) οφείλουν να  τους αποκτήσουν έγκαιρα. Ιδιαίτερα να προσεχθούν τα στοιχεία των κηδεμόνων που αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες. Να ενημερώσουν την Διεύθυνση του σχολείου ώστε να καταχωρηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool τα στοιχεία τους, όπως εμφανίζονται στο ΓΓΠΣ (taxis).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης», όπως: 
1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή
2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα
3. Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν οι μαθητές η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ., το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης
4. α. Η επιλογή για εγγραφή στην Α΄ Τάξη, ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ. 
β. Η επιλογή για εγγραφή στην Α’ Τάξη ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 
5. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
6. Τα ατομικά στοιχεία του μαθητή
7. Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή κλπ)
Οι μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ. δεν δηλώνουν σχολείο προτίμησης στην εφαρμογή «e-εγγραφές», αλλά τοποθετούνται σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους.
Η κατάταξη  στο ΕΠΑ.Λ. προτίμησης  γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε.
Μετά την κατάταξη των μαθητών σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ.ή ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» και οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση: α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και β. για τα ΕΠΑ.Λ. από την 27η έως την 29η Ιουνίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι παραπεμπόμενοι μαθητές οι οποίοι περιμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων από τη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου α) εάν δεν έχουν απορριφθεί, ισχύει η αρχική «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης» που είχαν υποβάλει, β) εάν έχουν απορριφθεί, τροποποιούν την «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης»  που είχαν υποβάλει, γ) όσοι δεν έχουν υποβάλει «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης» για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής για τα ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. από την 27η έως την 29η Ιουνίου. 
Οι παραπεμπόμενοι μαθητές στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δύνανται να εγγραφούν από την 3η έως την 11η Σεπτεμβρίου  στα υπάρχοντα τμήματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι μαθητές ή οι κηδεμόνες μπορούν να απευθυνθούν στην πλησιέστερη σχολική μονάδα (Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), για κάθε απορία ή δυσκολία που συναντήσουν στην διαδικασία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης». Εναλλακτικά μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk της εφαρμογής τηλεφωνικά ή στα email egel@minedu.gov.gr (για τα ΓΕ.Λ.) και dialogos_eek@minedu.gov.gr (για τα ΕΠΑ.Λ.), ή
H εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας  για τις εγγραφές των μαθητών της Γ’ τάξης στα λύκεια αναζητήστε την  ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου