Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Α' ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2018

Η ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Α' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:

 ΜΕΡΟΣ Α΄
Κεφ. 1ο:  Οι φυσικοί αριθμοί
1.4     Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα
1.5    Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.Δ. – Ε.Κ.Π. – Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων
Κεφ. 2ο: Τα κλάσματα
2.1      Η έννοια του κλάσματος
2.2      Ισοδύναμα κλάσματα
2.3      Σύγκριση κλασμάτων
2.4      Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων
2.5      Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
2.6      Διαίρεση κλασμάτων
Κεφ. 4ο: Εξισώσεις και προβλήματα
4.1        Η έννοια της εξίσωσης – Οι εξισώσεις: α+χ=β,  χ–α=β, α–χ=β, α.χ= β, α:χ=β και χ:α= β, χωρίς τις έννοιες της ταυτότητας και της αδύνατης εξίσωσης
Κεφ. 5ο: Ποσοστά
5.1      Ποσοστά
5.2      Προβλήματα με ποσοστά

ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφ. 1ο: Βασικές γεωμετρικές έννοιες
1.1       Σημείο- Ευθύγραμμο τμήμα- Ευθεία- Ημιευθεία- Επίπεδο- Ημιεπίπεδο
1.2       Γωνία- Γραμμή- Επίπεδα σχήματα- Ευθύγραμμα σχήματα- Ίσα σχήματα
1.3       Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων- Απόσταση σημείων- Μέσο ευθύγραμμου τμήματος
1.4       Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων
1.5    Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών-Διχοτόμος γωνίας
1.6    Είδη γωνιών –Κάθετες ευθείες
1.7    Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών
1.8    Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες
1.9    Θέσεις ευθειών στο επίπεδο
1.10  Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων
1.11  Κύκλος και στοιχεία του κύκλου
1.12  Επίκεντρη γωνία- Σχέση επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου- Μέτρηση τόξου
1.13  Θέσεις ευθείας και κύκλου
Κεφ. 2ο: Συμμετρία
2.3     Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος
2.6     Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία
Κεφ. 3ο: Τρίγωνα-Παραλληλόγραμμα-Τραπέζια
3.1     Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων
3.2     Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου
3.3     Παραλληλόγραμμο-ορθογώνιο-ρόμβος-τετράγωνο-τραπέζιο- ισοσκελές τραπέζιο
3.4     Παραλληλόγραμμο- ορθογώνιο- ρόμβος- τετράγωνο- τραπέζιο- ισοσκελές τραπέζιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου